Om een afspraak te maken : Klik Hier

HAIO :
Een huisarts-in-opleiding (HAIO) is na 6 jaar studie aan de universiteit afgestudeerd als arts maar specialiseert zich nog gedurende 3 jaar tot huisarts in een erkende opleidingspraktijk .
U kan ook bij hem/haar een afspraak maken of een huisbezoek aanvragen. Een HAIO wordt ingeschakeld in alle facetten van de praktijk. Hij of zij heeft eigen spreekuren, doet huisbezoeken en neemt ook wachtdiensten voor zijn of haar rekening. Een HAIO werkt aan dezelfde honoraria en aan dezelfde terugbetalingstarieven als de overige huisartsen in onze praktijk.
Alles wat de HAIO doet, bespreekt hij/zij met uw huisarts. Dagelijks is er overleg en brengt de HAIO verslag uit over zijn/haar werkzaamheden.
D.m.v. uw elektronisch medisch dossier, blijft uw huisarts op de hoogte van uw gezondheid .
De ervaring leert dat de samenwerking met deze jonge artsen voor een betere kwaliteit en dienstverlening binnen de praktijk zorgt. Indien nodig kan de HAIO tijdens consultaties uw arts om advies vragen.
Naast de opleiding in onze praktijk volgt de HAIO nog diverse opleidingen en dient hij/zij een masterthesis te schrijven. De opleiding staat onder toezicht van de universiteit en de erkenningscommissie van de FOD Volksgezondheid

Als u dat wenst, kan u steeds bij uw huisarts terecht. Omdat we het werk verdelen, zal dit misschien niet altijd onmiddellijk kunnen. Voel u nochtans volkomen vrij om het te vragen.

STAGIAIR:
Stagiairs zijn studenten geneeskunde in het 2de, 3de of 6de jaar van hun opleiding tot arts. Zij maken kennis met de huisartsgeneeskunde d.m.v. een stage.
Huisarts en stagiair doen samen consultaties en huisbezoeken. In het begin van de stage zal de stagiair vooral het werk van de huisarts observeren. Later kan hij bepaalde taken zelfstandig uitoefenen, zoals vragen stellen, u onderzoeken, het dossier invullen, … . Dit steeds onder toezicht en verantwoordelijkheid van uw huisarts. Zoals alle beoefenaars van de geneeskunde, is ook de stagiair gebonden aan het beroepsgeheim.

Indien u uw huisarts zonder stagiair wil spreken, hebben wij daar alle begrip voor. Voel u volkomen vrij om het te vragen.