Goede afspraken maken goede vrienden


Huisbezoek Telefoon Voorschriften en attesten Betaling

Om een afspraak te maken : Klik Hier

Raadpleging op afspraak

Raadplegingen genieten steeds de voorkeur boven een huisbezoek. U wordt sneller geholpen en de kwaliteit van de zorg vaart er wel bij. In het kabinet beschikken wij immers over meer geschikt materiaal om u te onderzoeken.

Om lange wachttijden te voorkomen, zijn raadplegingen op afspraak. In de mate van het mogelijke wordt u gezien door de dokter van uw voorkeur. Het kan echter gebeuren dat deze afwezig is of volgeboekt en u geholpen wordt door een collega. Door onderling overleg en een goed bijgehouden medisch dossier zal ook de andere dokter van uw medische toestand op de hoogte zijn.

Met meerderen op afspraak?
! Tip: komt u met méér dan 1 persoon op afspraak, maak dan ook meerdere afspraken!

Dringend probleem ?

Hebt u een
dringend probleem neemt dan telefonisch contact op via 011/63.71.32.

Volle agenda ?
Zit onze
agenda vol en hebt u toch een afspraak nodig? Contacteer dan het secretariaat via 011/63.71.32 (alleen voormiddag)

Meer tijd nodig ?
Wanneer u meent meer tijd nodig te hebben voor een consultatie (zoals bij een gesprek voor een ernstige problematiek, verzekeringsonderzoek, wegnemen van een huidletsel, vooronderzoek bij operatie ...) , maak dan een afspraak via 011/63.71.32 (alleen voormiddag), zodat voldoende tijd kan ingepland worden.

Attesten en documenten.
Voor medische attesten, verklaringen en documenten die ingevuld moeten worden , dient
steeds een afspraak gemaakt te worden .

Huisbezoek
Huisbezoeken zijn
enkel voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten.
Huisbezoeken worden best aangevraagd
vóór 10.00 uur. Er kan geen exact tijdstip gepland worden voor een huisbezoek.

Dringend huisbezoek
Bij een dringende situatie, vertel dit aan de assistente, wij houden hier uiteraard rekening mee.
Telefoon
Storend.
U vindt het ook niet leuk als de dokter voortdurend de telefoon moet opnemen tijdens uw raadpleging.
Daarom:
De telefoon dient om afspraken te maken of praktische inlichtingen te vragen, bvb resultaat van een onderzoek, dringende vraag....

DE DOKTERS MOGEN GEEN TELEFONISCHE RAADPLEGING DOEN !
-dit mag wettelijk gezien niet
- het is gevaarlijk te oordelen over uw toestand zonder u te onderzoeken
-het is erg storend voor de patient die bij de dokter zit

Voorschriften en attesten
Elke arts wordt door de wetgever, het RIZIV, in de gaten gehouden .
Dit wil zeggen dat voorschriften en attesten niet telefonisch mogen besteld worden en enkel afgeleverd mogen worden aan de persoon dewelke onderzocht is, niet aan een gezins- of familielid en steeds moeten overeenkomen met de waarheid.
Uw arts zal
nooit attesten afleveren die niet stroken met de waarheid. ( dit is valsheid in geschriften en hier staan zware boetes op)

Betaling
Al onze artsen zijn geconventioneerd. Dit betekent dat zij de tarieven volgen zoals overeengekomen met het RIZIV.
Daardoor krijgt u
meer terug bij de ziekenkas!

Betaalterminal (bancontact)
Onze praktijk beschikt over een betaalterminal, zodat u ook met bankkaart kan betalen (behalve bij de psycholoog en de dietiste)


Goede afspraken maken goede vrienden


Afspraak Huisbezoek Telefoon Voorschriften en attesten Betaling