Om een afspraak te maken : Klik Hier
Goede afspraken maken goede vrienden.

Niet vergeten !
Gelieve bij elke afspraak uw identiteitskaart mee te brengen, of isi + kaart voor kinderen.

Met meerdere zieken?
Eén afspraak is voor
1 patiënt. Gelieve voldoende afspraken te voorzien als u met meerderen wenst te komen

Afwezigheidsattesten.

Afwezigheidsattesten antedateren kan niet. (u moet zich op de eerste dag van uw ziekte bij ons aanmelden). Indien u online geen afspraak meer vindt, kan u de praktijk telefonisch contacteren. Wij doen dan het mogelijke om u zo snel mogelijk te helpen.

Arts van uw voorkeur.
U kiest uiteraard zelf welke arts u wilt consulteren. Indien de arts van uw voorkeur op dat moment niet beschikbaar is, kan u bij een andere arts van de Bollissen terecht. Alle artsen werken immers op een gemeenschappelijk dossier zodat ze over alles op de hoogte zijn en u steeds zeker kan zijn van de beste zorg.

Attesten die niet stroken met de waarheid.
Vraag nooit aan uw arts om attesten op te maken die niet stroken met de waarheid. Wij zullen dergelijke attesten nooit afleveren. ( dit is valsheid in geschriften en hier kunnen we zwaar op beboet worden).

Om wachttijden te vermijden.
Kom steeds
op tijd naar uw afspraak. Zo loopt de wachttijd niet op.
Gelieve u zoveel mogelijk aan de tijd van een consult te houden ,zijnde
15 minuten (indien u meer tijd nodig hebt , maak dan liever 2 afspraken of contacteer ons even om te zien waar we u kunnen inpassen).
1 afspraak is voor 1 patient .
Gelieve niet meer dan 2 zaken te bespreken per consult .
Annuleer ook tijdig uw afspraak indien u ze niet kan nakomen .

GDPR:
GDPR staat voor ‘General Data Protection Regulation’ of in het nederlands: Algemene verordening gegevensbescherming.
In overeenstemming met de wet op de Privacy, informeert uw arts u dat voor de optimale opvolging van uw gezondheid, uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming of de “General Data Protection Regulation” van kracht sinds 25 mei 2018. Uw gegevens worden gebruikt in het kader van de opmaak van medische dossiers, zorgfacturen, medicatie- en zorgvoorschriften, aanvragen voor aanvullende onderzoeken en de continuïteit van het zorgbeheer samen met uw andere zorgaanbieders. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen en te verbeteren.
Zo nodig kan u dit met uw arts bespreken. Weet ook dat de wet de zorgverlener verplicht de gezondheidsgegevens te bewaren tot 30 jaar na het laatste contact met de zorgverlener en dit omwille van medisch-legale regelgeving.

Nuttige Telefoonnummers:
Aids en SOA-telefoon 078 / 15.15.15
Anonieme Alcoholisten 03 / 239.14.15
Antigifcentrum 070 / 245.245
Brandwondencentrum 02 / 268.62.00
Child Focus 11.6000
Druglijn 078 / 15.10.20
Europees noodnummer 112
Kankerfoon 0800 / 15.800
Politie 101
Rode Kruis 105
Slachtofferhulp 014 / 23.02.42
Tele-onthaal 106
Tropisch instituut Antwerpen (reisadvies ) 03 / 247.66.66
Zelfmoordpreventie 0800 / 32.123Goede afspraken maken goede vrienden